Sinds maart 2015 ben ik gecertificeerd Jamara rekencoach.

Jamara is een reken aanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Deze methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS. (www.CNLS.nl)

Kinderen die op school vastlopen met rekenen hebben baat bij de jamara aanpak. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheidsstructuur
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Met jamara gaan we hier dan ook als eerste mee aan de slag.

Bij Jamara wordt uitgegaan van de volgende punten:

 • Eén éénduidige strategie
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • Via motorische activiteit beide hersenhelften activeren
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • De koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • Op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een onderzoekssessie zijn. Hierin wordt er naar veschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek.
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen.
 • Hierna zullen we de testjes bespreken en bespreken hoe we verder gaan.

Met jamara gaan we altijd terug naar de basis. Als de basis goed zit, het rekenen tot en met 10, dan pas gaan we verder. Per sessie wordt er dan ook gekeken of het kind toe is aan een volgend niveau. Ik leer het kind één strategie aan die het kind kan gebruiken voor sommen tot 10 maar ook voor grote getallen. Het kind leert rekenen in clusters in plaats van tellend waardoor het werkgeheugen minder belast wordt. Ook gaat dit sneller en geeft minder mogelijkheden om het fout te doen. De basis wordt gelegd door middel van tactiele en motorische activiteit warmee het hoeveelheidsbegrip wordt aangeleerd. Daarna stappen we over via 3D naar 2D materiaal en zo naar het abstracte rekenniveau.

Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel allemaal op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er ankers aangebracht waar het kind op terug kan vallen tijdens het rekenen zodat het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt tijdens de bewerking.

Om dit alles goed te kunnen laten verlopen zal er thuis ook 1 tot 2 keer per dag zo’n 5 tot 10 minuten geoefend moeten worden. Eventueel kan dit later in het proces aangevuld worden met het oefenen via een computerprogramma die u via mij met korting kan bestellen bij CNLS.

 

Bron www. CNLS.nl