Wat is weerbaar? Weerbaar zijn betekent in staat zijn om tegenstand te bieden.

Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Maar het meest belangrijke voor de weerbaarheid is het zelfvertrouwen.

Methode B werkt op 4 gebieden waarop kinderen hun kracht leren kennen en op een positieve manier in te zetten. De meeste oefeningen zijn fysiek maar spreken tevens de mentale en sociale vaardigheden aan. Het verbale aspect speelt in de hele training een rol.

De weerbaarheidstraining bestaat uit 4 onderdelen.

Fysieke weerbaarheid

 • voelen waar je kracht zit
 • weten hoe sterk je bent
 • om kunnen gaan met je kracht

Sociale kracht

 • weten waar je grens ligt en die van de ander
 • het durven aangeven van je grenzen
 • samenwerken

Mentale kracht

 • Doorzetten als het moeilijk voor je is
 • Gaan voor je dromen of idealen
 • Ontdekken hoe positieve gedachten je kunnen helpen

Verbale kracht

 • Zeggen wat je te zeggen hebt
 • Je stem kunnen gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt
 • Je mening durven zeggen

De training is geschikt voor kinderen van groep 3 t/m 8.

Er zijn 9 lessen van ongeveer 1 1/2 uur. kinderen leren in deze lessen hun grenzen kennen en manieren ontwikkelen om adequaat met die grenzen om te gaan. Kinderen leren om hun kracht te herkennen en positief in te zetten en ze leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.

Opbouw van het programma:

We leren voelen hoe we staan, stevig of niet stevig en proberen nieuwe mogelijkheden uit. We ontdekken de kracht van onze uitstraling, onze mentale weerbaarheid. We kijken naar elkaar en zien onszelf en elkaar op een nieuwe manier. We gaan werken met onze stem en ontdekken de invloed die je daarmee kunt uitoefenen, verbale weerbaarheid. De lessen daarna komt de nadruk steeds meer te liggen bij de sociale weerbaarheid. Deze lessen hebben specifieke onderwerpen zoals; eigenwaarde, grenzen, intuïtie, kracht en samenwerken.

Het is een preventief programma, de thema's van de lessen zijn geen probleem thema's, maar juist positieve of neutrale thema's;  

 • Houding
 • ogen
 • stem
 • eigenwaarde 
 • grenzen
 • kracht
 • intuïtie
 • samenwerken
 • uitdaging